Ремонт на покриви – пълен или частичен ремонт. Какво да изберете?

Ремонт на покриви – пълен или частичен ремонт. Какво да изберете?
Тази статия ще Ви ориентира как да направите информиран и обмислен избор между пълен и частичен ремонт на покрива на Вашия имот. Разглеждаме предимствата, недостатъците, цените и моментите, в които е подходящ всеки от тях. Също така предлагаме съвети за избор на изпълнител и обръщаме специално внимание на значението на избора на лицензиран и сертифициран специалист като “Янчов Покриви”.
ремонт на покриви
дата:

Съдържание

Ремонтът на покрива е критичен процес, който включва поддържане, възстановяване или подобряване на съществуваща покривна конструкция, с цел удължаване на живота й, подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на безопасността на имота. Ремонтът на покрива може да включва различни дейности като смяна на керемиди, подсилване на конструкцията, отстраняване на течове и изгнили дървени елементи и др.

Ремонтът на покриви е важен, тъй като покривът е ключов елемент на всяка сграда, защитаващ от атмосферни влияния и създаващ по-голям комфорт и сигурност за обитателите на сградата. Правилната поддръжка и ремонт на покрива могат да предотвратят скъпи ремонти в бъдеще и могат да повишат стойността на имота.

Разликата между пълен и частичен ремонт

ремонт на покриви

При пълен ремонт на покрива, цялата покривна конструкция се заменя или възстановява, което често включва смяна на всички керемиди, подсилване на конструкцията и при необходимост, замяна на дървените конструкции и други елементи на покрива.

При частичен ремонт, от друга страна се възстановяват или подобряват само определени части или области на покрива, които са повредени или износени, без да се налага замяна или ремонт на целия покрив. Това може да включва локализирани ремонти като смяна на повредени керемиди или отстраняване на течове.

 • Пълен ремонт е подходящ вариант, когато покривът има обширни повреди или е достигнал края на своя експлоатационен живот.
 • Частичен ремонт е подходящо решение за локализирани повреди или когато повечето части на покрива са в добро състояние, но има конкретни области, които изискват внимание и поддръжка.

Пълен ремонт на покрив

Пълният ремонт на покрива обхваща цялостна замяна или възстановяване на всички елементи на покривната конструкция. Това включва премахване на старите керемиди, проверка и замяна (ако е необходимо) на покривната рамка, и поставяне на нови керемиди или друг покривен материал, както и инсталиране на нови водосточни системи и изолация.

Кога е необходим пълен ремонт?

Пълен ремонт е необходим, когато:

 • Повечето или всички керемиди са повредени или износени.
 • Покривната конструкция има сериозни повреди или е нестабилна.
 • Съществуват обширни и неотстраними течове или други проблеми, които не могат да бъдат решени с частичен ремонт.

Предимства и недостатъци

 • Предимства:
  1. Дълготрайност: Един пълен ремонт може да удължи живота на покрива с десетилетия.
  2. Енергийна ефективност: Новите покриви обикновено са по-енергоефективни, което може да доведе до спестяване на енергия.
  3. Стойност на имота: Подобрява визуалния аспект и може значително да повиши стойността на имота.
  4. Безопасност: Отстранява всички структурни проблеми и опасности, свързани с покрива.
 •  Недостатъци:
  1. Цена: Пълният ремонт може да бъде скъп.
  2. Време: Той изисква повече време в сравнение с частичен ремонт.

Ориентировъчни цени и фактори, влияещи на тях

Цената за пълен ремонт на покрива може да варира значително, в зависимост от множество фактори като размера и формата на покрива, избраният покривен материал, района на строителството, и допълнителните услуги, които могат да бъдат необходими. Ориентировъчно, цените могат да варират средно между 80 и 180 лева за квадратен метър, но това може да е различно, базирано на споменатите фактори. За точна оценка е препоръчително да се консултирате с професионален изпълнител или строителна фирма.

Частичен ремонт на покрив

Описание и обхват

Частичният ремонт на покрива включва възстановяване или смяна на конкретни, повредени или износени части от покривната конструкция, без да се налага обновяване на целия покрив. Този вид ремонт може да обхваща локализирани дейности като смяна на повредени или липсващи керемиди, укрепване на определени участъци от конструкцията или устраняване на специфични течове.

Кога е подходящ частичен ремонт?

Частичен ремонт е подходящ, когато:

 • Съществуват локализирани повреди или проблеми като повредени керемиди или малки течове.
 • Голямата част от покривната конструкция е в добро състояние, само определени участъци изискват внимание и поддръжка.
 • Бюджетът е ограничен и не позволява пълен ремонт на покрива.

Предимства и недостатъци

 • Предимства:
  1. Бюджетна ефективност: Частичният ремонт обикновено е по-евтин от пълният ремонт.
  2. Бързина: Той може да бъде извършен за по-кратко време в сравнение с пълния ремонт.
  3. Гъвкавост: Позволява поетапно възстановяване на покрива.
 • Недостатъци:
  1. Ограничена ефективност: Може да не реши всички съществуващи или потенциални проблеми на покрива.
  2. Краткосрочно решение: Може да бъде само временно решение, ако има неоткрити или нерешени структурни проблеми.

Ориентировъчни цени и фактори, влияещи на тях

Цените за частичен ремонт зависят от обема и сложността на необходимите дейности, както и от избраните материали и услуги. Ориентировъчно, цените могат да варират от 50 до 100 лева за квадратен метър, в зависимост от спецификациите на проекта. Обаче за точна оценка и изготвяне на оферта е препоръчително да се консултирате с лицензиран и опитен изпълнител или фирма, специализирана в ремонти на покриви.

Как да преценим какъв ремонт е необходим?

ремонт на покриви

 • Оценка на състоянието на покрива
  Преценката на състоянието на покрива е ключова стъпка за определяне на необходимия тип ремонт. Важно е да се извърши подробен оглед на покривната конструкция като се обърне внимание на всякакви видими повреди, течове, деформации или други аномалии. Също така, е препоръчително да се направи оценка на изолационните свойства и енергийната ефективност на покрива.
 • Професионален съвет и консултация
  Получаването на професионален съвет е съществено, за да се направи точна и надеждна оценка на състоянието на покрива и на необходимите дейности за възстановяването му. Професионалните консултации могат да предоставят ценни насоки, предложения и съвети относно подходящите материали, техники и методи за ремонт.
 • Вземане на решение
  След като е направена подробна оценка и са получени професионални съвети, следва да се вземе решение относно типа ремонт, който е най-подходящ за конкретния случай. Решението трябва да бъде базирано на текущото състояние на покрива, бюджета и предпочитанията на собственика. Често пъти, компромис между цена, времетраене и обхват на работите може да бъде необходим, за да се постигне оптимален резултат.
 • Допълнителни фактори
  Важно е също така да се вземат предвид климатичните условия, местните закони и регулации, както и възможностите за финансиране или субсидии, които могат да подпомогнат изпълнението на проекта. В крайна сметка, целта е да се избере най-подходящият и ефективен вариант за ремонт, който ще гарантира дълготрайност, сигурност и комфорт на покривната конструкция.

Избор на изпълнител

Как да изберем надежден изпълнител?

Изборът на правилния изпълнител е от съществено значение за успеха на проекта за ремонт на покрива. Надеждният изпълнител трябва да има опит, добра репутация и да може да предостави гаранция за своята работа. При избора е важно да се проверят препоръките и отзивите от предишните клиенти, както и да се проведат срещи с потенциални изпълнители, за да се обсъдят детайлите на проекта.

Значението на лицензите и сертификатите

Лицензите и сертификатите са важен индикатор за професионализъм и надеждност. Те гарантират, че изпълнителят има необходимите умения, знания и квалификации да извърши работата според установените стандарти и правила. Също така, лицензираните и сертифицирани изпълнители са склонни да предоставят по-високо качество на услугите и да спазват всички строителни норми и правила за безопасност.

Въпроси, които да зададете на потенциалния изпълнител

 1. Какъв опит имате в ремонта на покриви?
 2. Разполагате ли с валидни лицензи и сертификати?
 3. Можете ли да предоставите препоръки или примери за предишни проекти?
 4. Каква гаранция предлагате за Вашата работа?
 5. Какво включва Вашата оферта и каква е окончателната цена на проекта?

При избор на изпълнител за ремонт на покриви, “Янчов Покриви” е доказано добър избор като компания с висок професионализъм, качествена работа и предоставяне на гаранция за извършените услуги. Техният опит и репутация гарантират, че клиентите ще получат отлични резултати, които отговарят на техните потребности и очаквания.

Заключение

При ремонт на покрива, изборът между пълен и частичен ремонт е важно решение, което изисква внимателно обмисляне и планиране. И двата вида ремонт могат да бъдат подходящи в различни ситуации, но ключът към успешния проект е правилната оценка, планиране и избор на квалифициран изпълнител. Същественото е също така да се има предвид бюджетът, времето и усилията, които са налични за проекта.

Решението за пълен или частичен ремонт зависи от множество фактори, включително състоянието на покрива, финансовите възможности и предпочитанията на собственика. Пълният ремонт може да бъде подходящ за стари покриви с обширни повреди, докато частичният ремонт може да е достатъчен за адресиране на конкретни проблеми или повреди. В крайна сметка, крайната цел е да се постигне дълготраен, сигурен и естетичен покрив, който да служи ефективно на своите собственици.

Преди да вземете окончателно решение, вземете под внимание всички аспекти на проекта, консултирайте се с професионалисти и разгледайте различни възможности, за да намерите най-доброто решение за Вас. Подсигурете се, че сте избрали надежден и опитен изпълнител като Янчов Покриви, за да гарантирате успешното приключване на проекта си за ремонт на покрив.

Facebook
Twitter
Email

Други статии

Нашите услуги

Професионалният ремонт на покриви е една от нашите специалности. Нашата фирма за ремонт на покриви, предлага широка гама от услуги, включително ремонт и изграждане на покриви, хидроизолация и монтаж на керемиди в София и цялата страна на ниска цена. Нашето качество е несравнимо с никой друг доставчик на услуги, който можете да намерите на пазара днес.

Защо да изберете нас за всички видове покриви

Play Video

Спазени срокове

Ние разбираме колко е важно да имате сигурен покрив над главата си и работим усилено, за да го защитим за вас. Посветени сме на изпълнението на проекта в срок и в рамките на бюджета. Ние сме тук, за да служим на вас и вашите нужди. Готови сме да отговорим на всички въпроси, които може да имате по време на процеса.

Професионални майстори

Разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в областта на строителството и ремонтите. Ние сме нещо повече от компания, която предлага ремонтни услуги. Ние сме екип от професионалисти, които са запалени по това, което правят. Готови сме да ви помогнем с всички въпроси и проблеми, които може да имате.

Гаранция за качество

Ние сме сертифицирани, лицензирани и с опит в бранша. Предлагаме 100% гаранция за удовлетвореност от цялата си работа. Монтираме само качествени материали, които са тествани и доказано издържат дълго време. Цялата ни работа е подкрепена с гаранция, за да сме сигурни, че клиентите ни са напълно удовлетворени от получените услуги.